Политика за поверителност

„СТАДА България” ЕООД, ЕИК 175060158, с адрес: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Атанас Дуков” № 29, Рейнбоу Център, ет. 5, и „Стада Арцнаймител АГ, Германия (STADA Arzneimittel AG), наричани заедно по-долу „СТАДА”, спазват всички правни норми за защита на личните данни. Опазването на поверителността на данните на посетителите на този уебсайт е от изключителна важност за СТАДА. Поради горното, моля да се запознаете със следната информация:

 

СТАДА е прикачила на всички страници на този уебсайт линкове към настоящата Политика за поверителност. Ако такъв линк не е достъпен на някоя от страниците, това е в резултат на допусната техническа грешка. И в горните случаи, обаче, достъп до настоящата Политика за поверителност е възможен чрез началната страница на уебсайта.

 

Възможно е в бъдеще да се наложи СТАДА да обновява и променя настоящата Политика за поверителност. Съответните промени ще бъдат обявени на тази страница, така че Вие винаги да имате пълна информация за вида и обхвата на личните данни, които СТАДА съхранява, както и за какви цели СТАДА обработва и използва съответните данни.

 

В случай че възникне необходимост, на страниците, чрез които СТАДА запазва лични данни, може да бъдат публикувани допълнителни уведомления (например, за начина, по който съответните данни ще бъдат използвани).

 

 1. Обща информация за събирането на лични данни

 

а) Защитата на Вашите лични данни по време на използването на нашия уебсайт е от изключителна важност за нас и поради горното ние събираме Вашите данни в съответствие с всички правни норми за защита на личните данни. Лични данни са всяка информация, която се отнася до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано, например: име, адрес, електронна поща, потребителско поведение. По-долу се предоставя информация за начина, по който обработваме Вашите лични данни.

 

б) Администратор на данните съгласно чл. 4, ал. 7 от Общия регламент относно защитата на данните („ОРЗД”), е „СТАДА България” ЕООД, ЕИК 175060158, с адрес: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Атанас Дуков” № 29, Рейнбоу Център, ет. 5. Може да се свържете с нашия координатор по защита на данните на info@stada.bg  или на нашия пощенски адрес, като добавите и уточнението „На вниманието на Координатора за защита на данните”. 

 

в) Ако сте на възраст под 14 години, следва да получите съгласие от Вашия родител/ настойник, преди да предоставите Ваши лични данни на СТАДА.

 

г) Правните основания за обработването на Вашите лични данни са регламентирани в чл. 6 от ОРЗД. В зависимост от това за кои от описаните по-долу разрешени цели се обработват Вашите лични данни, с цел спазване на нашите законови задължения или за целите на легитимните интереси на СТАДА или на трети лица, обработване ще бъде извършвано само при условие, че Вашите интереси или права и свободи нямат преимущество. В допълнение, при необходимост, обработване на Вашите данни ще бъде извършвано на базата на Вашето изрично съгласие, доколкото такова съгласие ни е предоставено от Вас.

 

 1. Вашите права

 

Съгласно разпоредбите на ОРЗД, Вие може да упражнявате следните права спрямо нас:

 

 • Право на достъп;
 • Право на коригиране;
 • Право на ограничаване на обработването;
 • Право да изискате изтриване/„правото да бъдеш забравен“;
 • Право да Право на преносимост на данните;
 • Право да подадете жалба.

 

За да упражните което и да е от горните права,  може да се свържете с нас по всяко време.

 

Ако обработването на Вашите лични данни е въз основа на Вашето съгласие, Вие имате право да възразите срещу обработването / да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, с ефект за вбъдеще. Законосъобразността на обработването въз основа на Вашето съгласие през периода до оттеглянето му няма да бъде засегната. Предоставеното съгласие може да бъде оттеглено занапред на следния адрес по всяко време:

 

„СТАДА България” ЕООД

ЕИК 175060158

България, гр. София 1407, ул. „Атанас Дуков” № 29, Рейнбоу Център, ет. 5Телефон: 02/9209065

E-mail: info@stada.bg

 

Освен това, Вие имате право да подадете жалба във връзка с обработването на Вашите данни до надзорния орган по защита на данните. Съответният надзорен орган за територията на Република България е Комисията по защита на личните данни, с данни за контакт:

гр. София 1592

бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: +359 2 91 53 518

Е-mail: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

 

 

 

 1. Събиране на лични данни при посещаване на уебсайт

 

а) По принцип, можете да посетите нашата главна страница, без да ни уведомявате кой/я сте. Подобно на почти всички уебсайтове, сървърът, който хоства нашия уебсайт (уебсървър), автоматично събира информация за Вас, когато посещавате нашата главна страница. Тази информация е от техническа необходимост и осигурява стабилността и сигурността на уебсайта.

 

Когато посещавате нашата главна страница, уебсървърът автоматично разпознава определени лични данни, като Вашия IP-адрес, дата и време на посещението, браузър, който използвате (напр. Internet Explorer, Firefox), операционната Ви система (напр. Windows, Linux, MAC OS), както и домейна и адреса на Вашия интернет доставчик (напр. А1, Net1, Vivacom). Нашият уебсайт използва бисквитки (моля, вижте раздела по-долу), и уебсървърът съхранява и тази информация (правното основание за това е чл. 6, ал. 1, т. 1 от ОРЗД).

 

Ние анализираме протоколите на сървъра анонимно и редовно, за статистически цели (click stream анализ), за да можем да оценим как се използва нашият уебсайт. На базата на тези данни, можем да оптимизираме нашето интернет присъствие. Освен това, може да ползваме тази информация, със съдействието на Вашия интернет доставчик и/или на компетентните органи, за разпознаване на отговорните лица в случаи на злоупотреба с уебсайта.

 

б) В допълнение към данните, посочени по-горе, когато ползвате нашия уебсайт, на Вашия компютър се запазват бисквитки (“cookies”). Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия твърд диск, на място, определено за това от Вашия браузър, и чрез които лицата, които настройват съответните бисквитки (в този случай ние), получават определена информация. Бисквитките не могат да стартират програми или да прехвърлят вирус на Вашето устройство. Те служат, за да направят уеб присъствието като цяло по-удобно за потребителите и по-ефективно.

 

аа) Този уебсайт използва следните видове бисквитки, чиито обхват и функции са описани по-долу:

 • Временни бисквитки (моля, вижте т. бб);
 • Постоянни бисквитки (моля, вижте т. вв).

 

бб) Временните бисквитки се изтриват веднага, след като затворите Вашия браузър. Те включват в частност сесийни бисквитки („session cookies”), които запазват т.нар. сесиен идентификатор (session-ID), чрез който различни заявки на Вашия браузър могат да бъдат отнесени към общата сесия. Това позволява на Вашия компютър да бъде разпознат, когато се върнете на уебсайта. Сесийните бисквитки се изтриват автоматично в момента, в който затворите или излезете от Вашия браузър.

 

вв) Постоянните бисквитки се изтриват автоматично след определен период от време, който е различен,  в зависимост от вида на съответната бисквитка. Може да изтриете тези бисквитки по всяко време чрез настройките за сигурност на Вашия браузър.

 

гг)  Можете да конфигурирате настройките на Вашия браузър спрямо Вашите желания, като например да отказвате приемането на бисквитки от трети лица или на всички бисквитки. Подчертаваме обаче, че ако направите това, е възможно да не можете да ползвате всички функционалности на нашия уебсайт.

 

дд) Ние използваме бисквитки, за да Ви разпознаваме при Ваши последващи посещения, ако имате акаунт при нас. В противен случай би било необходимо да влизате във Вашия профил всеки път, когато посещавате уебсайта.

 

в) Бисквитки на трети страни на нашия уебсайт.

 

Ние позволяваме на трети лица да поставят бисквитки за този уебсайт на Вашия компютър.

 

Този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google Inc. (“Гугъл”). Ние сме сключили  договор с доставчика на услугите за обработването на данни.

 

Google Analytics ползва „бисквитки”, които са текстови файлове, запазени на Вашия компютър, за да подпомогнат анализа на това как потребителите използват уебсайта. Информацията, която се генерира от бисквитката за използването на уебсайта от Вас, обикновено се изпраща на сървър на Гугъл в САЩ и се запазва там. Можете да предотвратите това, като настроите браузъра си да не запазва никакви бисквитки.

 

Обработването на данни се извършва на основанията, посочени в чл. 6, ал. 1, буква „а” (съгласие) и/или буква „е” (легитимни интереси) от ОРЗД.

 

Наши легитимни интереси съгласно ОРЗД са подобряването на предоставяните от нас услуги и на съдържанието на нашия уебсайт. Тъй като защитата на личните данни на нашите потребители е от изключително значение за нас, данните на нашите потребители се псевдонимизират.

 

Въпреки това, с активирането на IP-анонимизиране на този уебсайт, Гугъл ще съкрати Вашия IP адрес предварително в рамките на страни-членки на Европейския съюз или на други страни по Споразумението за Европейската икономическа зона. Само в изключителни случаи Вашият пълен IP адрес ще бъде прехвърлен към сървър на Гугъл в САЩ и съкратен там.

 

От името на оператора на този уебсайт Гугъл ще използва тази информация, за да оцени ползването от Вас на уебсайта, за да създава отчети за активностите на уебсайта и за да предостави на оператора на уебсайта други услуги, свързани с уебсайта и интернет. Псевдонимизираният IP адрес, който е предаден от Вашия браузър в рамките на Google Analytics, няма да бъде комбиниран с други данни от Гугъл.

 

Можете да откажете използването на бисквитки, като изберете съответните настройки във Вашия браузър, но моля, имайте предвид, че ако направите това, е възможно да не можете да използвате пълната функционалност на уебсайта. Също така, можете да ограничите Гугъл да събира данни, генерирани от бисквитката, които са свързани с ползването от Ваша страна на уебсайта (включително и Вашия IP адрес), както и обработването на тези данни от Гугъл, като свалите и инсталирате приставката за браузър („plug-in“/ плъгин), достъпна на този линк: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Потребителите могат също така да ограничат Google Analytics да събира данни, чрез посочения по-долу линк. Чрез него се настройва бисквитка за отказ (opt-out cookie), за да се предотврати бъдещото събиране на данни, когато посещавате уебсайта: Изключете Google Analytics

 

Ние използваме бисквитки от The Trade Desk на нашия уебсайт, за да проследим Вашите посещения. Целта на проследяващата технология е да бъде идентифицирано насочването/пренасочването на посетители в рамките на медийната кампания и на по-късен етап към тях да бъдат адресирани средства за реклама. Можете да възразите срещу такова проследяване във всеки един момент и да деактивирате изпращането на реклами на базата на интереси тук:

http://thetradedesk.com/general/privacy-policy#optout

 

г) Използване на приставки (plug-ins) от социални медии.

 

(1) Към момента използваме plug-ins за социални медии: Facebook, Twitter, XING, LinkedIn и Google+. Ние използваме т.нар двукликово решение (two-click solution). Това означава, че ако посещавате нашия уебсайт, ние не предаваме първоначално Вашите данни на доставчиците на конкретните приставки (наричани по-долу „външни доставчици”). Можете да идентифицирате външния доставчик като маркирате над инициалите или логото му. Предоставяме възможността да се комуникира с външния доставчик директно чрез съответния бутон/икона. Като натиснете съответния бутон и по този начин го активирате, външният доставчик ще бъде информиран, че Вие сте посетил/а съответния уебсайт. Освен това, ще бъдат прехвърлени и данните, описани в раздел 3. Като активирате конкретен plug-in, Вашите данни се прехвърлят на съответния външен доставчик и се запазват при него (за доставчици в САЩ – мястото на запазване е САЩ). Тъй като външният доставчик най-често събира данни чрез бисквитки, препоръчваме да изтриете всички бисквитки в настройките на Вашия браузър преди да натиснете съответния бутон.

 

(2) Ние нямаме влияние върху събираните данни и процесите на обработване на данни от външните доставчици, и не разполагаме с пълна информация за събирането, целите на обработването и периодите за съхраняване на данните от страна на горните външни доставчици. Не разполагаме също така и с информация за изтриването на събираните данни от външния доставчик.

 

(3) Външният доставчик запазва Вашите лични данни като профил на потребител и ги използва за рекламни цели, маркетингови проучвания и/или дизайна на неговия уебсайт според съответните нужди. Такъв анализ се извършва (дори и за потребителите, които не са логнати) за представяне на ориентирани към потребителя реклами, както и за да бъдат информирани други потребители на социалната мрежа за Вашата активност на уебсайта. Имате право да възразите срещу създаването на такива потребителски профили, като за целта следва да се свържете със съответния външен доставчик. Чрез тези приставки (plug-ins), ние Ви предоставяме възможността да взаимодействате със социални медии и с други потребители, за да подобрим нашите услуги и да направим техния дизайн по-интересен. Правното основание за използването на приставки е чл. 6, ал. 1, т. 1, б. „е” от ОРЗД.

 

(4) Прехвърлянето на данни се случва без значение дали имате акаунт при доставчика на приставката и дали сте логнат или не. Ако сте логнат към външния доставчик, данните, събирани на нашия уебсайт, ще бъдат свързани с акаунта при доставчика на приставката. Ако натиснете активирания бутон и се свържете със съответната страница, външният  доставчик също така ще запази тази информация във Вашия потребителски профил и ще я споделя публично с Вашите контакти. Препоръчваме да излизате от съответните страници редовно след използването на социални медии, особено преди активирането на бутона, тъй като по този начин можете да предотвратите свързването към Вашия профил при външния доставчик.

 

(5) Този уебсайт използва функцията за ремаркетинг „Персонализирани Аудитории” (“Custom Audiences”) на Facebook Inc. („Фейсбук”).

Тази функция се използва за представяне на реклами на базата на интереси (“Facebook ads”) към посетители на уебсайта, когато посещават социалната мрежа Фейсбук. За тази цел, тагът за ремаркетинг на Фейсбук e имплементиран на този уебсайт. Съответният таг осъществява директна връзка към сървърите на Фейсбук, когато посетите уебсайта. Информацията, че сте посетили уебсайта, се прехвърля на сървъра на Фейсбук и Фейсбук насочва тази информация към Вашия персонален Фейсбук потребителски профил. За повече информация за събирането и използването на данни от Фейсбук, както и за Вашите права и опции за защита на Вашите лични данни, моля, запознайте се с политиката за защита на личните данни на Фейсбук на www.facebook.com/about/privacy/.

Алтернативно, Вие може да деактивирате ремаркетинг фунцкията Custom Audiences нa www.facebook.com/settings/.

За горната цел трябва да сте логнат/а във Вашия Фейсбук профил.

 

Моля, натиснете този линк, за да изключите опцията за следене на Вашия Фейсбук профил: www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

 

Моля, натиснете този линк, ако желаете генерално да изключите опцията за проследяване от Фейсбук: www.aboutads.info/choices/.

 

 

(6) В допълнение, ние извършваме  проследяване на реализирането на различни активности  в рамките на нашия уебсайт чрез „LinkedIn Insight Tag”, инструмент на LinkedIn Ireland Unlimited Company (“LinkedIn”). Този инструмент създава бисквитка във Вашия браузър, която позволява събирането  на следните данни: IP адрес, специфики на устройството и на браузъра и активности на страницата (например, посещения на страницата). Тези данни са криптирани и анонимизирани в рамките на седем дни и анонимизираните данни се изтриват в срок до 90 дни. Самата бисквитка се съхранява за срок от 6 месеца. LinkedIn не ни предоставя лична информация, а единствено  обобщени доклади относно посещенията на уебсайта и на рекламите.

В допълнение, LinkedIn предоставя възможността за пренасочване чрез Insight Tag. С помощта на тези данни СТАДА може да показва насочени реклами извън нейния уебсайт, без да идентифицира посетителите  на уебсайта. Повече информация за събираните и обработването на данните, както и за Вашите права и възможности за настройки, можете да получите в политиката за поверителност на LinkedIn на адрес: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

(7) Повече информация за събирането на данни и обработването им от външните доставчици можете да откриете в уведомленията за защита на данните на съответните доставчици. В тях можете да откриете и повече информация за Вашите права и възможности да защитите Вашите лични данни чрез промяна на потребителските настройки.

 

(8) Адреси на външните доставчици и линкове към техните уведомления за защита на данните:

а) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; www.facebook.com/policy.php; допълнителна информация във връзка със събирането на данни:

www.facebook.com/help/186325668085084, www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other sowie www.facebook.com/about/privacy/your-info.

б) Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900o, San Francisco, California 94103, USA; twitter.com/privacy.

 

в) XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; www.xing.com/privacy

г) LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland; www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

д) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; www.google.com/policies/privacy/partners/.

 

е) Интеграция на YouTube видеа:

 

(1) Ние включваме YouTube видеа в нашето онлайн съдържание, които са запазени на www.youtube.com, и които могат да бъдат гледани директно от нашия уебсайт.

 

(2) Като посещавате нашия уебсайт, YouTube получава информация, че сте посетил/а съответния подсайт на нашия уебсайт. Освен това, данните, описани в раздел 3, се прехвърлят. Това се случва без значение дали YouTube предлага потребителски акаунт, в който Вие вече сте логнат/а, или такъв потребителски акаунт не съществува. Ако сте логнат/а към Google, Вашите данни са директно свързани с Вашия акаунт. Ако не желаете свързването с Вашия YouTube профил, трябва да излезете от страницата, преди да използвате бутона. YouTube запазва Вашите данни като потребителски профили и ги използва за цели, свързани с реклама, проучване на пазара и/или потребителски ориентиран дизайн на уебсайта си. Такъв анализ се извършва (дори когато потребителите не са логнати) за показването на потребителски ориентирани реклами и за да бъдат информирани други потребители от социалната мрежа за Вашите активности на уебсайта. Вие имате право да възразите срещу създаването на такива потребителски профили. За упражняването на това право, трябва да се свържете с YouTube.

 

(3) Повече информация за целите и обхвата на събирането и обработването на данни от YouTube може да бъде открита в тяхното уведомление за защита на личните данни. В него можете да откриете и допълнителна информация за Вашите права и възможности да промените настройките, за да защитите Вашите лични данни: www.google.de/intl/en/policies/privacy/

 

ж) Интеграция на Google Maps:

 

(1) Ние използваме услугите на Google Maps на този уебсайт. Това ни позволява да показваме интерактивни карти директно на нашия уебсайт и да осигурим комфортното използване на картите.

 

(2) Когато посещавате нашия уебсайт, Google получава информация, че сте посетил/а съответния подсайт на нашия уебсайт. Освен това, данните, описани в раздел 3, се прехвърлят. Това се случва без значение дали Google предлага потребителски акаунт, към който Вие вече сте логнат/а, или такъв акаунт не съществува. Ако сте логнат/а в Google, Вашите данни се свързват директно с Вашия акаунт. Ако не желаете свързването с Вашия Google профил, трябва да излезете от профила си преди да използвате бутона. Google запазва Вашите данни като потребителски профили и ги използва с цел реклама, проучване на пазара и/или потребителски ориентиран дизайн на уебсайта си. Такъв анализ се извършва (дори когато потребителите не са логнати) за показването на потребителски ориентирани реклами и за да бъдат информирани други потребители от социалната мрежа за Вашите активности на уебсайта. Вие имате право да възразите срещу създаването на такива потребителски профили. За да упражните това право, трябва да се свържете с Google.

 

(3) Повече информация за целите и обхвата на събирането и обработването на данни от Google може да бъде открита в тяхното уведомление за защита на личните данни. В него може да намерите допълнителна информация за Вашите права и възможности да промените настройките, за да защитите Вашите лични данни: www.google.de/intl/en/policies/privacy/.

 

з) Информационен бюлетин.

Редовният информационен бюлетин на СТАДА, информацията за пресата и съобщенията по конкретни поводи предоставят информация за нашата компания. Бюлетинът ще бъде изпращан до Вас само ако Вие проактивно се регистрирате за тази услуга. Ако се регистрирате за получаването на нашия бюлетин, личните данни, които въвеждате при съответната регистрация, ще се използват с цел изпращане на бюлетина.

 

СТАДА осигурява поверително обработване на Вашите данни. Ако желаете, можете да прекратите своя абонамент за информационния бюлетин по всяко време и по няколко различни начина: чрез директно свързване с нас и чрез линк „отписване от електронния бюлетин“, който е включен във всеки бюлетин. Същото е приложимо във връзка с разпространението на информационни бюлетини от дружества от групата на СТАДА, отнасящи се до продукти и/или услуги, за които можете да се регистрирате на съоветните продуктови уебсайтове.

 

и) Контакт

Ако се свържете с нас по електронната поща или чрез форма за контакт, личните данни, които Вие предоставяте (електронна поща, име, телефонен номер), ще бъдат запазени, за да отговорим на Вашите въпроси. Личните данни, които са събрани за горната цел, ще бъдат изтрити, когато тяхното запазване вече не е нужно, или при изтичане на законноустановените срокове за съхраняването им.

Предоставянето на Вашите лични данни не е законово или договорно задължение. Това означава, че Вие не сте задължен/а да ни предоставяте Ваши лични данни. Ако решите да не ни предоставяте Ваши лични данни, някои услуги чрез нашия уебсайт може да не са напълно достъпни за Вас.

 

й) Допълнителна информация относно използването на QR кодове от СТАДА

Ние създаваме QR кодове чрез QR Code Generator, принадлежащ на qr1.at, и ги използваме в нашите уебсайтове. Във връзка с тях няма да бъдат обработвани или съхранявани Ваши лични данни. Обработването на QR кодовете се извършва анонимно. Повече информация можете да намерите на адрес: https://qrd.by/gdpr

к) С изключението на уеб статистиката, СТАДА събира само Ваши данни, които Вие сам/а предоставяте на СТАДА, за да можете да използвате някоя от услугите, предлагани от СТАДА (например, поръчка на информационни брошури). Тези данни впоследствие ще бъдат обработвани и използвани само за изпълнение на заявената от Вас услуга (например, за изпращане на поръчания информационен материал).

Съответно, данните ще бъдат обработвани или използвани за други цели (например, за изпращане на допълнителна информация за продукти или услуги на СТАДА) само ако Вие сте предоставил/а предварително съгласие на СТАДА за горното.

Повечето интернет страници и функции, до които  СТАДА предлага достъп, не изискват лична регистрация от посетителя. В някои части на уебсайта обаче, регистрация може да е нужна, поради юридически причини (например, услугата на СТАДА е предназначена за медицински специалисти). За да получат достъп до съответното съдържание, от посетителите може да бъде изискано да попълнят формуляр на интернет страницата, като някои от полетата са задължителни за попълване, а други - по желание. В някои случаи е възможно посетителите да трябва да изберат потребителско име и парола. Ако задължителните полета не са попълнени, достъпът до избрания уебсайт ще бъде отказан и СТАДА няма да може да обработи съответната заявка.

Лични данни, които са събрани чрез този уебсайт, могат да бъдат предоставени от СТАДА на други дружества от групата на СТАДА и на  партньори на СТАДА, обвързани чрез съответен договор, както и  на други трети лица. Това обаче се извършва само доколкото е позволено съгласно приложимите правни норми.