Imprint

Бад Вилбел 61118 – Германия

ул. „Стадащрасе” № 2-18

Телефон: +49 (0) 6101 603-0
Факс: +49 (0) 6101 603-259
Електронна поща: info@stada.de

 

Управителен съвет:

Петер Голдшмидт, Председател на Управителния съвет/Изпълнителен директор

Д-р Волфганг Олих

Симоне Бергер

Мигел Паган Фернандес

 

Председател на Надзорния съвет:

Д-р Гюнтер фон Ау

 

Районен съд: Франкфурт на Майн HRB 71290

Идентификационен номер по ДДС: DE 112589604

Надзорен орган, съгласно Фармацевтичния закон на Германия: Регионален съвет Дармщадт (Отдел VI 65.2, пл. „Луизенплатц” № 2, гр. Дармщадт 64283)

 

 

Представителство на територията на Република България:

 

„СТАДА България” ЕООД

 

гр. София, п.к. 1407

район „Лозенец”

ул. „Атанас Дуков” № 29, Рейнбоу Център, ет. 5

Телефон: 02/ 9209065
Електронна поща: info@stada.bg

 

Управители:

Стефан Янков Динев

Славея Любомирова Върблянска

 

 

Вписано в Търговски регистър с ЕИК: 175060158

Номер по ДДС: BG175060158

 

 

Надзорен орган във връзка с разпространението на лекарствени продукти: Изпълнителна агенция по лекарствата към Министъра на здравеопазването, гр. София 1303, ул. „Дамян Груев” № 8

 

Надзорен орган във връзка със защитата на лични данни:

Комисия за защита на личните данни

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Уебсайт: https://www.cpdp.bg/